บทที่ 1 บทนำ

มาตรฐาน

บทที่


บทนำ

1.1 แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

ปัจจุบันนี้สังคมไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมาก เช่น ทางเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ปัจจุบันนี้คนไทยมักมีค่านิยมต่างประเทศสูง  ทำให้คนไทยมักลงลืมกับศิลปวัฒนธรรมของตัวเอง เมื่อคนไทยได้เปลี่ยนความคิดของตนเอง ศิลปะที่มีมาแต่ช้านานตั้งแต่สมัยโบราณก็เริ่มเลือนหายไปทั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงค้นคว้าหาข้อมูลของศิลปะในประเทศเพื่อมาเผยแผ่แก่คนไทยในปัจจุบันให้ลำลึกถึงคุณค่าที่สวยงามของศิลปะไทย
ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต     กำลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้าน

ปัจจุบัน  ทำให้ทุกคน  ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Wed :WWW) จากยุคแรก คือWed 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Statis Wed คือมีการนำเสนอ ข้อมูลทางเดียว (one-way  communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital,) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซด์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้                 แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้นเน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
จุดกำเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0 ความนิยมขอ  Social Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก  ปัจจุบัน Social Network Website ต่างๆก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว็บ Bloog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ แท็บเล็ต นั้น เป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของแท็บเล็ต แท็บเล็ตสามารถทำงานได้เหมือนโน้ตบุคทุกอย่างไหม?ซึ่งมีเนื้อหาของ”แท็บเล็ต-Tablet”ในความหมายแท้จริงแล้วก็คือแผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน(อาจจะป็นกระดาษ,ดิน,ขี้ผึ้ง,ไม้)และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลายบริษัทได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆแล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกันคือ “แท็บเล็ต พีซี-Tablet PC (Tablet Personal Computer)” และ “แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์-Tablet Computer” หรือเรียกสั้นๆ”แท็บเล็ต-Tablet”

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะนำเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ WordPress มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแท็บเล็ตเพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำยาล้างจาน

2. เพื่อศึกษาว่าน้ำยาล้างจานจากน้ำมะกรูดจะล้างสิ่งสกปรก และคราบมัน กลิ่นคาวได้หรือไม่

3.ศึกษาการใช้งานเว็บบล็อก WordPress

 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ศึกษาน้ำยาล้างจานจากธรรมชาติ      คือ     น้ำยาล้างจานจากมะกรูด


1.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog)  ด้วย WordPress

-ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อก

-ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาปนชระยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น

-สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้

-ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s